Leica APO-Telyt-M 135mm f/3.4 ASPH

Telephoto prime lens | Leica M | 11889