smena8m

smena8m

Lives in Estonia Tallinn, Estonia
Works as a Feinwerkmechaniker
Joined on Sep 14, 2009