Antonio De Santis

Antonio De Santis

Lives in Italy Monterotondo (Roma), Italy
Has a website at www.antoniodesantis.eu
Joined on Aug 6, 2012

Galleries

Viewing Antonio De Santis' 49 most recent photos. View more photos in their gallery.

lasiommata1600Pontia edusaPapilio machaonlasiommata_1Deilephila porcellusLibellula quadrimaculata - Four spotter chaserIphiclides podaliriusAsilideColias croceuslibelloides5_3000colias1colias2colias3maniola1maniola2melitea_pspieris1libelloides1melitea1licenidesatiride1colias4_1colias1libelloides_6dlibelloides7_3000licenide1_3000licenide3000satiride3000formicaleone1_3000formicaleone3000melanargia_eosm_3000melanargia1_3000ortottero1_3000calopterix1_3000_eosmcalopteriz2_3000_eosmdamigella1_3000_eosmdamigella2_3000_eosmmantide_eosm_3000Apochima flabellariahyla2_3000hyla1_2000hyla11_2500ButterflyMelitea sp.Papilio machaontroilus1600colias_k3iiempusa_pennata_3000empusa_pennata1_3000