photographynamkhanh

Joined on Oct 7, 2011

Comments

Total: 3, showing: 1 – 3

đẹp quá.

Link | Posted on Oct 24, 2011 at 03:29 UTC as 18th comment

like.

Link | Posted on Oct 24, 2011 at 03:23 UTC as 46th comment
On article Wildlife photography in East Africa (24 comments in total)

Tôi là một photography nhỏ tuổi .tôi muôn được giúp đỡ về màu sắc trong 5d khi chụp dã ngoại chân dung con người.

Link | Posted on Oct 7, 2011 at 05:19 UTC as 2nd comment
Total: 3, showing: 1 – 3