Service taking a turn for the worst

Started 1 month ago | Discussions thread
ForumParentFirstPrevious
Flat view
jschoonj
jschoonj Regular Member • Posts: 110
Service taking a turn for the worst
7

Received a mail today from Olympus that service is being downgraded starting december 1st (so basically a few days ago..)

Olympus is no longer reachable by phone, we have to fill in a form and they’ll get back within 2-3 business days.

The local language will no longer be used for technical support. Only English from now on.

Personally I’m not that bothered by service in English, but only getting responses to forms in 2-3 business days is really a turn for the worst imho..

Anyways, original mail in Dutch below

—-

Beste,

We vinden het erg belangrijk om onze klanten service en ondersteuning te bieden en we staan voor u klaar om u op elk gewenst moment te helpen. We hebben vanwege de veranderende omstandigheden op de markt echter een aantal wijzigingen moeten doorvoeren in de manier waarop we u van dienst kunnen zijn. De volgende wijzigingen worden vanaf 1 december 2020 van kracht: Onze voornaamste communicatiemethode zal via e-mail zijn. Gebruik dit formulier om contact met ons op te nemen en u ontvangt binnen 2-3 dagen een reactie van ons.

Vanwege de geringe vraag naar ondersteuning in de lokale taal in België en Luxemburg kunnen we geen communicatie aanbieden in de lokale taal. Ons deskundige team blijft beschikbaar om u te ondersteunen, maar alleen in het Engels.

Ondanks het doorvoeren van bovenstaande wijzigingen en het ontbreken van dagelijkse ondersteuning in de lokale taal, kunt u bij ons wel deelnemen aan regelmatige maandelijkse Tech Talk-webinars waar u in uw lokale taal vragen kunt stellen aan onze technische experts en ambassadeurs. De komende Tech Talks worden binnenkort vermeld op de evenementenkalender van MyOlympus.

We hopen dat u begrip kunt opbrengen voor deze ontwikkeling en we hopen dat u bij vragen contact met ons blijft opnemen.

Met vriendelijke groet,
Het team van Olympus

-- hide signature --

J.S.

 jschoonj's gear list:jschoonj's gear list
Canon EOS M100 Olympus E-M1 III Pentax smc FA 43mm F1.9 Limited Canon EF-M 22mm f/2 STM Olympus 12-40mm F2.8 Pro +2 more
ForumParentFirstPrevious
Flat view
ForumParentFirstPrevious
Keyboard shortcuts:
FForum PPrevious NNext WNext unread UUpvote SSubscribe RReply QQuote BBookmark MMy threads
Color scheme? Blue / Yellow