I got my new a99 II a week ago and my toughts

Started 2 months ago | Discussions thread
DrFzs Regular Member • Posts: 118
Re: I got my new a99 II a week ago and my toughts

A fókuszállításhoz jól kell beállítanod az

"AF meghajtóseb" ill

"AF követési érzék" a Menüben.

Ezt ismered:

http://sonyglobal.akamaized.net/is/content/gwtvid/pdf/2016/4D-Focus/a77II_AF-guide_eng_0210_350dpi-pdf.pdf

Üdv:

FZsolt

 DrFzs's gear list:DrFzs's gear list
Sony a99 II Sony DT 11-18mm F4.5-5.6 Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM Sony 70-400mm F4-5.6 G SSM II Sony Carl Zeiss Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM +9 more
Keyboard shortcuts:
FForum PPrevious NNext WNext unread UUpvote SSubscribe RReply QQuote BBookmark MMy threads
Color scheme? Blue / Yellow