Panasonic Lumix DMC-GH1 review

Started Oct 7, 2009 | User reviews thread
ForumParentFirstPreviousNext
Flat view
WangBin New Member • Posts: 3
Panasonic Lumix DMC-GH1 review

Aparat uzywam od miesiąca. Wykonałem około 5000 zdjęć i kilka godzin filmów. Jeszcze nie zdążyłem rozpoznać wszystkich opcji. Wspaniałe narzędzie do wyjazdów dzięki opcji kręcenia fimów HD. Filmy rzeczywiście świetnej jak na aparat jakości. Na początku nie mogłem się przyzwyczaić do jego małych rozmiarów ale z biegiem czasu przyzwyczaiłem się. Udało mi się zakupić do niego w Tokio obiektyw 7-14 i jestem jeszcze bardziej pod wrażeniem tej maszynki. Obiektyw rysuje idealnie proste linie. żadnych beczkowatości. Doskonały do architektury, małych pomieszczeń i zdjęć z przyczajki -metro, tramwaj itp. Bateria rzeczywiście wytrzymuje 300 zdjęć lub więcej. Koniecznie trzeba mieć zapas. Mam wersję softu 1.0 więc działają w nim baterie podróby kupione na allegro.

Problems:

Według mnie aparat powinien być lżejszy oraz cichszy. Nie rozumiem dlaczego wydaje z siebie dźwięk w czasie robienia zdjęcia skoro to nie lustrzanka. Aparat z polskiej dystrybucji. Maksymalna długość ujęcia filmowego to 30 minut bo ponoć więcej to by podpadało pod kamerę i byłoby inne cło. Egzemplarz który mam jest drugim z kolei. Poprzedni od nowości miał uszkodzoną stabilizację obiektywu i został przez sprzedawcę wymieniony na nowy. Zdarzają się również problemy z ostrzeniem w czasie kręcenia filmów gdy obiekt się porusza ale z pośród różnych aparatów z możliwością kręcenia filmów które zdarzyło mi się używać ten jest najlepszy chociaż niestety dość drogi.

Panasonic Lumix DMC-GH1
12 megapixels • 3 screen • Four Thirds sensor
Announced: Mar 3, 2009
WangBin's score
4.4
Average community score
4.1
ForumParentFirstPreviousNext
Flat view
Post (hide subjects) Posted by
ForumParentFirstPreviousNext
Keyboard shortcuts:
FForum PPrevious NNext WNext unread UUpvote SSubscribe RReply QQuote BBookmark MMy threads
Color scheme? Blue / Yellow