D800 left - center - right AF tolerance + green LCD

Started Jan 29, 2013 | Discussions thread
Nanospeed1 Forum Member • Posts: 67
Re: D800 left - center - right AF tolerance + green LCD
1

No docela to posrali s tou D800.... Sice spica chip, ale celkove kusova variabilita, nevychytany, nedoladeny nebo proste "rozvolnili tolerance", jak je dnes moderni rikat. Sam zustavam u D700, s upgradem pockam na dalsi generaci za dva-tri roky. Nemit Nikon skla a zacinat znovu, jdu dnes celkem jednoznacne do marka III. Nic, v klidu zkus jiny kus nebo jeste jeden a uvidis, jak se veci maji - ono taky na 36mpx je uz hrozne videt kazda sebemensi milimetrova nepresnost v ostreni... Osobne si teda myslim, ze ten "stary dobry" AF modul z D700/D3 - byƄ Nikon tvrdi, jak ho poladil a vytunil - proste na 36mpx sensor uz uplne nestaci. Ber to v potaz :-).

 Nanospeed1's gear list:Nanospeed1's gear list
Sigma 35mm F1.4 DG HSM Art
Post (hide subjects) Posted by
MOD TOF guy
Keyboard shortcuts:
FForum PPrevious NNext WNext unread UUpvote SSubscribe RReply QQuote BBookmark MMy threads
Color scheme? Blue / Yellow