Algemene Voorwaarden Kamera Express in strijd met de wet

Started Sep 12, 2010 | Discussions thread
ForumParentFirstPrevious
Flat view
Phototroll New Member • Posts: 10
Algemene Voorwaarden Kamera Express in strijd met de wet

(Sorry guys and girls this thread is only valuable fot Dutch residents. It is about the Selling Conditions of Kamera Express that are against the applicable laws.)

In de Algemene Voorwaarden van Kamera Express staat dat als u gebruik maakt van de wettelijke afkoelingsperiode van 7 dagen en het product retourneert u de berekende verzendkosten (naar u toe) van 5,50 euro niet terugbetaald krijgt. Het is nog veel erger! Zij brengen niet de betaalde 5,50 in mindering op het terug te betalen bedrag maar zelfs 15,00 euro!!

Die 15,00 euro zouden de echte gemaakte verzendkosten zijn. Ja hoor, ik kan voor 6,75 euro een pakketje met TNT verzenden en dan moet KE als grote zakelijke klant 15,00 euro betalen.

Maakt ook niet uit. Conform de Wet Kopen op Afstand moet KE het aankoopbedrag en de oorspronkelijke verzendkosten terugbetalen als u binnen 7 dagen MELDT dat u het product terug wil geven. De kosten voor het retour zenden zijn wel voor u rekening. Doe dat aangetekend en verzekerd voor de waarde. Check de aankomst met Track & Trace en bewaar het verzendbewijs.

Zonde dat Kamera-Express dit minpunt jaren na mijn eerste klacht daarover nog steeds niet uit haar Algemene Voorwaarden heeft geschrapt. Zinloos ook want Algemene Voorwaarden mogen niet in strijd zijn met de Wet.

Kamera-Express, schrappen die voorwaarde!

 Phototroll's gear list:Phototroll's gear list
Sony Cyber-shot DSC-R1
ForumParentFirstPrevious
Flat view
Post (hide subjects) Posted by
ForumParentFirstPrevious
Keyboard shortcuts:
FForum PPrevious NNext WNext unread UUpvote SSubscribe RReply QQuote BBookmark MMy threads
Color scheme? Blue / Yellow