Fujifilm FinePix 40i review

Started Apr 26, 2002 | User reviews thread
Shop cameras & lenses ▾
ForumParentFirstPreviousNextNext unread
Flat view
Unknown user 94770
New MemberPosts: 1
Like?
Fujifilm FinePix 40i review
Apr 26, 2002

Zeer goede en compacte camera om zeer hoge kwaliteit foto's mee te maken.
Tevens heeft deze camera div extra's voor 't zelfde geld; zoals MP3 speler en Videocamera mogelijkheden.

Ik heb er inmiddels zo'n 2600 foto's mee gemaakt en heb er alles bij elkaar misschien 20 van ge-delete !!!!!

Veel succes J. Arts

Problems:

Alleen de digitale zoom is niet geweldig maar dit geld voor elke camera.......!

Unknown user 94770's score
5.0
Average community score
4.1
ForumParentFirstPreviousNextNext unread
Flat view
Post (hide subjects)Posted by
ForumParentFirstPreviousNextNext unread
Keyboard shortcuts:
FForum PPrevious NNext WNext unread UUpvote SSubscribe RReply QQuote BBookmark post MMy threads
Color scheme? Blue / Yellow